Projekt története

 

Szécsény Város Önkormányzata a Nógrád Megyei Rendőr főkapitánysággal és a Szécsényi Városfejlesztő Kft-vel alkotott konzorciumban 261.711.392 Ft támogatást nyert Szociális célú városrehabilitáció konstrukció keretében, az ÉMOP 3.1.1-12-2013-0008 asz. Projekt megvalósítására 100%-os támogatási intenzitás mellett.

A pályázat komoly előkészítést igényelt melynek keretében egy teljes szociális városrehabilitációs program került kialakításra. A munkák nem sokkal a felhívás megjelenése után megkezdődtek, és az ún. projekt-támogató csoport, valamint a pályázatot menedzselő Szécsényi Városfejlesztő Kft. még 2012 októberében megkezdte a közös előkészítő munkát. A már elkészült városfejlesztési stratégiát, a város területén jelenleg szociális problémákkal küzdő területi egységeit, illetve a pályázati felhívás összetett előírásait és szabályait párhuzamba állítva került lehatárolásra a projekt beavatkozási területe.

A Városi Rendőr Főkapitányság, a Szécsény és Térsége Polgárőr, Önkéntes Tűzoltó és Katasztrófavédelmi Egyesület, illetve a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság együttműködése, illetve a Rendőrkapitányság rendkívül segítőkész hozzáállásának és az általuk felkínált kivételes lehetőségnek köszönhetően a városban önkéntes tűzoltóőrs kialakításra is sor kerül.

A projekt egésze számos elemet fogalja magába:

A szociális program kö a Szociális önkormányzati bérlakások felújítása - Rákóczi út 70., - 10 lakásos ingatlan, barokk stílusú épület, építési ideje, 18. század közepére tehető. Korábban posta-állomás, adóhivatal, kereskedőház, orvosi lakás és körzet, mint építészeti műemlék teljes körű felújítása (építészeti, gépészeti, villamossági), az épület statikai megerősítése, vizesedés megszüntetése, közművek felülvizsgálata az épületben és a telken, szükség szerint új közművek bekötése. A terveket Őze János városi főépítész készítette.

Ún. Ifjúsági Szolgáltató Iroda létrehozása az akcióterületen a Rákóczi út 70. számú ingatlanban, a célcsoport szociális kohéziójának biztosítása érdekében. Az iroda központi szerepet játszik a célcsoporttal, ill. az ifjúsággal való kapcsolattartásban, valamint a projekt keretében megvalósítani kívánt közösségfejlesztési-, munkaerő-piaci felzárkózást segítő képzési-, hagyományőrző- programokhoz valamint iskoláskorúaknak tanulást segítő klubtevékenységeihez szükséges toborzásban. A programok előkészítéséhez, ill. a lakossági tájékoztatáshoz az iroda ideális elhelyezkedésű, melyben a megvalósítás és a fenntartás idejére 2 fő kerül alkalmazásra.

Városi Rendőr Főkapitányság épületének felújítása. Az épület tetőszerkezeti felújítása, beázások megszüntetése, bádogos szerkezetek teljes cseréje, udvarának rendezése, felújítása, térburkolása, csapadékvíz elvezető rendszer szükségszerinti átépítése, bűnjelraktár kialakítása, parkolók kialakítása.

Önkéntes tűzoltóőrs kialakítása, a Nógrád Megyei Rendőr Főkapitánysággal kötött példaértékű együttműködés keretében. A Rendőrség telkén az önkéntes tűzoltóraj elhelyezésére a meglévő lakóépület átalakítása, teljes körű felújítása, korszerűsítése, hiányzó közművek bekötése, a szerkocsi számára új garázs építése, tűzoltóautó-mosóval együtt. A meglévő szolgálati lakásban kerül kialakításra az öltöző és zuhanyzó helység, egy pihenőszoba és egy teakonyha-étkezővel. A tűzoltóőrs és a Rendőrkapitányság terveit Borik Albert készítette.

            Infrastrukturális beruházások- A pályázat megengedi a projekt keretében létrehozott önkéntes tűzoltó épület, és a rendőrségi épület megközelíthetőségét biztosító útburkolatok felújítását is. Az utak jelenleg erősen elhasználódtak, balesetveszélyesek, felújításuk forgalombiztonsági okokból is szükséges. Az eltérő járdaszintek, illetve a megrongálódott járdatestek mindenképpen szükségessé teszik az útfelújításhoz kapcsolódó járdafelújítást is.

 

Projektalap és ún. Soft tevékenységek – Projektalap létrehozása 25.000.000 Ft értékben a helyi identitást, közösségformálást, környezettudatosságot erősítő, ill. javító programok megpályáztatására a lakosság számára 4 témakörben, helyi civil szervezetek számára: Kulturális, Hagyományőrző, Élhetőbb környezet, Helyi környezettudatosság elterjesztését segítő tájékoztatási, szemléletformáló akciók megvalósítása. A teljes pénzügyi és szakmai elszámolást a Szécsényi Városfejlesztő Kft végzi.

Soft tevékenységek keretében hátrányos társadalmi rétegek segítésére van lehetőség

 „Mindig van kiút” - Önismeret és személyiségfejlesztés a társadalom perifériájára szorult emberek számára képzési program.

Egyenlő esély” - az akcióterületen végzett igényfelmérés javaslatai alapján a hátrányos helyzetű gyermekek iskolai felzárkózásának elősegítése. A 2013-2014-es nevelési év folyamán kiscsoportos foglalkozások keretében fog megvalósulni a felzárkóztatás.

 

 

 

 

A Szécsényi Városfejlesztő Kft. fő feladata az Önkormányzat kezelésében álló pályázatok előkészítése, megírása, megvalósítása, és nyomon követése, a pályázati elszámolási rendszer sokrétű követelményei szerint. Ennek értelmében szinte minden fejlesztésben közreműködnek a Kft menedzserei.

 

 

 

 

 

 

Elérhetőség

Szécsényi Városfejlesztő Kft. bolgarpicur@gmail.com