Rólunk

Szécsényi Városfejlesztő Szolgáltató Kft. tevékenységének bemutatása

 

 

A Szécsényi Városfejlesztő Kft., mint Szécsény Város Önkormányzatának 100 %-os tulajdonában álló szervezete, jelenleg 3 fő munkatárssal végzi tevékenységét:

Haralambeasz Zsuzsanna - ügyvezető, projektmenedzser

Kissné Babinszky Andrea – projektmenedzser

Bolgár Bernadett- projektasszisztens

Elsődleges feladata az Önkormányzathoz tartozó projektek kezelése, menedzselése, megvalósítása, utánkövetése, elszámoláshoz kapcsolódó feladatok teljes körű ellátása. Az Önkormányzat részére pályázatírás, projekttervezés:

 

2013 évben Önkormányzati pályázatokban projektmenedzsmenti feladatok ellátása:

 

  • ÉMOP 3.1.2/A-2f-2009-0001 „Szécsény történelmi városmag rehabilitációja

II. ütem” pályázat zárása és fenntartási feladatainak ellátása – összköltsége: 945.918.364.-Ft

A projekt fizikai megvalósítása 2011. december 31-én lezárult. A projekt zárás sikeres volt, jelenleg a fenntartási időszakban van.

 

  • Civilek háza felújítása, Támogatás összege: 16.314.335.-Ft

A Sas utcai volt könyvtár épületének felújítására nyert pályázat megvalósítását a Városfejlesztő Kft. 2012. szeptemberében vette át. Év végéig megtörtént a közbeszerzési eljárás előkészítése és lefolytatása.  A kivitelezést az Univerzál Kft. végezte, a kész épület átadás-átvételi eljárása 2013. május 23-án történt meg. A pályázat elszámolása problémamentesen lezajlott.

 

  • „Óvoda épületének napelemmel történő energia ellátása”

A pályázat megvalósítására az Önkormányzat a Belügyminisztériumtól nyert 24.586.000.-Ft összegű támogatást. 2012. novemberében indult a projekt megvalósítása, és év végéig kiírásra került a közbeszerzési felhívás. A megvalósítás és az ÉMÁSZ felé történő engedélyeztetés megtörtént, a BM a záró elszámolási dokumentációt hiánypótlás nélkül elfogadta.

 

  • Egyéb projektek utókezelése

Számos régebbi önkormányzati projekt utókezelését (fenntartási jelentések készítése, záró ellenőrzések lebonyolítása) is végezzük.

 

2013 évben megírt pályázatok

 

  • Szociális célú városrehabilitáció ÉMOP-3.1.1-12-2013-0008, támogatási összeg: 261.711.392.-Ft

A kivitelezési munkálatok megkezdődtek, elsőként a Rendőrség tetőszerkezeti felújítása fejeződött be.

  • Orvosi rendelő felújítása Pősténypusztán (ÉMOP-4.1.1/A-12)

Pályázatot nyújtottunk be a Pősténypusztai orvosi rendelő felújítására. A pályázat kedvező elbírálást kapott, azonban forráshiány miatt tartaléklistára került.

 

  • ÁROP 1.A.6  - Közigazgatási Partnerségi kapcsolatok erősítése c. pályázatot készítettünk, 19.996.800  Ft értékben, 100% támogatás mellett, a pályázat által  meghatározott feltételek mentén került kidolgozásra, a civil szektorral való együttműködés és partnerség megszilárdítását célzó programcsomag. Ennek keretében lehetőség nyílik tréningek szervezésére, kerekasztal fórumsorozat és rendezvények megtartására. A pályázat szintén pozitív elbírálást kapott, azonban forráshiány miatt tartaléklistára került.
  • Közreműködés ÁROP 1.A.5-2013 „Hatékonyságnövelő önkormányzati szervezetfejlesztés Szécsényben” című pályázat elkészítésében, melyet 100%-os támogatási intenzitással, 21.994.000 Ft támogatására ítélte érdemesnek a MAG Zrt. Közreműködő szervezet. Jelenleg az előkészítési és támogatási szerződéskötési szakaszban van.
  • Általános iskolai műfüves pálya pályázata

 

Egyéb tevékenységek

 

Bioenergia előállításán alapuló gazdaságfejlesztés

Képviselő testületi határozat alapján a Városfejlesztő Kft. Borik Albert vezetése alatt munkacsoportot hozott létre egy bioenergián alapuló térségi gazdaságfejlesztési projekt előkészítésére. A munkacsoport munkájának koordinálását a Kft. végzi. A projektjavaslat kidolgozása folyamatban van.

 

Területfejlesztési Koncepció - közreműködés a 2014-2020-évi támogatási időszak tervezésében

Projektjavaslati anyagokat készítünk a Nógrád Megyei Önkormányzat részére, a „Nógrád Megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2020” c. dokumentum előkészítéséhez.

 

Az oldal története

Itt add meg a weboldalad történetét és hogy miért hoztad létre. A fontos lépések és közreműködő emberek is érdemelnek egy említést.

Elérhetőség

Szécsényi Városfejlesztő Kft. bolgarpicur@gmail.com