Műemléki ingatlanunk

Talán kevesen tudják, hogy a jelenleg felújítás alatt álló Rákóczi út 70. szám alatti épület-  Egykori postaállomás műemléképülete, mint Nógrád megye első polgári épületeinek egyike, műemlékvédelmi szempontból kiemelkedő jelentőséggel bír:                                                                                                                      

 

Az érintett műemléképület Szécsény történelmi városközpontjában, a belsőváros falain kívül található. Patay Pál 1965-ben kiadott Szécsény műemlékei kiadványában erről a területről így ír: „ A belső várostól keletre, a - nagy kapuval- szemben terült el a középkori és hódoltságkori külső város. De ez a rész települt be legkorábban a XVIII. században is.”  „Itt találjuk meg a legrégebbi polgárias épületeket is. Ezek közül elsősorban a Rákóczi út 67. sz. ház, a Gyógyszertár épülete érdemel említést.” „A másik, a 65. sz. sarokház igénytelen külseje nem árulja el, hogy ugyancsak a város legrégibb épülete. Erről csak félköríves tégla kapukerete és egyik szobájának boltozata tanúskodik.” „A Rákóczi út külső oldalán, a kiszélesedő utcába beugrik a 70. sz. ház. A XVIII. század második felére utaló félköríves, szépen kidolgozott kőkeretes kapuját utólagosan helyezték át az oldalsó tűzfalába. A szabadságharc után ebben az épületben működött az adóhivatal.”

Az előzőekben leírtakat erősíti a 2007-ben megjelent Szirácsik Éva: A Koháry család Nógrád és Heves vármegyei birtokainak urbáriumai (1716,1718) kiadványa, Szécsény 1716-os urbáriumában szereplő városszerkezetet meghatározó utcanevek és házhelyek, valamint lakók felsorolásával, fontos adatokkal szolgál a helytörténet kutatásához..

 

„Az utcában a városházán és Koháry puszta házán kívül a lakók foglalkozás neveikből ítélve, tizenketten mesteremberek és kereskedők voltak, hárman zsellérként szerepeltek.

Lehet, hogy a keresendő épület Koháry puszta ház helye volt? Válasz még nem tudható, de az ingatlan birtoklapja szerint, 1860 körül a Vásártér188 házszámú curiális (nemesi) telek  Novotny Pál kereskedő nevén áll, aki 1817-ben Szécsényben született. Édesapja Novotny Ignác uradalmi főkertész volt születési ideje 1773.”

2.   A serfőzőháztól való utcán (jelenleg Malom utca, korábban Kertalja utca)

Leírása: Egykori telkének megmaradt részén, több, különböző korú épületből kialakult együttes. A telek Ny-i és D-i oldalán L alaprajzú, földszintes ház áll, az utcai szárnya D-i oldalán felülkontyolt nyereg-, udvari szárnyán félnyeregtetővel. Utcai szárnya két-, udvari szárnya egytraktusos, helyiségei teknőboltozatosak; pincéje háromhelyiséges, dongaboltozatos. Kapuját a Rákóczi úti homlokzatról áthelyezték az arra merőleges oldalhomlokzatra, a régi, csehsüveg boltozatos kapualjban ma lakás van.

A kosáríves kapu, pinceajtó és a pince ablakai kőkeretesek.

Udvari szárnya végéhez nyeregtetős kamrasor csatlakozik. Az L alaprajzú ház a 18. század végén épült, átépítése, toldalékai mai formájukban valószínűleg 20. század első felében készültek.

Az utcai homlokzatot lábazat, a Rákóczi úti "párkánysáv" is tagolja. Ez a homlokzat 5, az erre merőleges háromtengelyes. A homlokzati nyílások a század első feléből származhatnak, kivéve az oldalhomlokzati kosáríves, tagolt, kőkeretes, kerékvetővel, vállkővel és zárókővel ellátott barokk kaput. A pinceajtó és -ablakok kőkeretesek, a nagykapuval egykorúak; az ablakok sima szalagkerettel, az ajtó kosáríves tagolt szalagkerettel, záradékában zárókővel.

 

Projekt azonosító: ÉMOP-3.1.1-12-2013-0008, címe: „Társadalmi reintegráció Szécsényben”.

 

Elérhetőség

Szécsényi Városfejlesztő Kft. bolgarpicur@gmail.com